Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä.

Henkilörekisterin nimi

Reumatautien tutkimussäätiön henkilörekisteri.

Rekisterinpitäjä / Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Organisaatio: Reumatautien tutkimussäätiö
Y-tunnus: 1450652-0
Osoite: Kapteeninkatu 4–6 A 6, 00140 Helsinki
Sähköposti: arto.jurttila@wmail.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Lomakkeen kautta jaettuja henkilötietoja käytetään yhteystietojen ja viestin välittämiseen lomakkeen tarkoituksen vaativalla tavalla. Google Analyticsin kautta kerätty tieto auttaa Reumatautien tutkimussäätiötä kehittämään sivustoa ja toimintaansa. 

Tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja Google Analyticsin kautta.

Google Analytics on Googlen verkkoanalyysipalvelu, joka käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin (Privacy Shield -järjestely). Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta voi lukea tarkemmin täällä. Evästeiden tallentumisen voi estää internetselaimen asetuksilla, jolloin kaikkia sivuston toimintoja ei voi käyttää. Sivuston käyttäminen automaattisesti sallii Googlen keräävän tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Erillisen selainlisäosan lataamalla on mahdollista estää tietojen jakaminen Google Analytics -palveluun. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • paikkakunta

Henkilötietojen luovuttaminen

Testamenttisivun yhteydenottolomakkeen kautta tiedot välittyvät yhteistyötä tekevälle Nooa Säästöpankille, jonka varainhoidon lakimies käsittelee yhteydenotot tietosuojaa kunnioittaen. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä aikoo sen sijaan siirtää henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille, on varmistettava, että siirrolle on olemassa tietosuoja-asetuksessa määritelty siirtoperuste ja että käsittely on muutoinkin lainmukaista. 

Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja vuoden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Testamenttisivun yhteydenottolomakkeen kautta toimeksiantoon johtamattomat yhteydenottopyynnöt säilytetään Nooa Säästöpankissa vuoden ajan, jonka jälkeen ne häviävät järjestelmästä automaattisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat väärät henkilötiedot korjataan ja myös oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Sinulla on oikeus saattaa asiasi tietosuojavalvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.