Tukea reumatautien tutkimukselle

Reumatautien tutkimussäätiö tukee ja edistää reumatautien tieteellistä tutkimusta.
Säätiö jakaa apurahoja pääsääntöisesti nuorille tutkijoille.

Reumatautien tutkimus etsii keinoja ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä parantaa potilaiden elämänlaatua.

Reumatautien tutkimussäätiö sulautuu

Suomen Lääketieteen Säätiöön 

                            ks. tarkemmin kohta ”Säätiö”                                  

Tuemme tutkijoita, jotta heillä on mahdollisuus kehittyä ja hyödyntää osaamistaan reumatautien tutkimukseen – potilaiden parhaaksi.