Tukea reumatautien tutkimukselle

Reumatautien tutkimussäätiö tukee ja edistää reumatautien tieteellistä tutkimusta.
Säätiö jakaa apurahoja pääsääntöisesti nuorille tutkijoille.

Reumatautien tutkimus etsii keinoja ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä parantaa potilaiden elämänlaatua.

Tutkija, hae meiltä apurahoja 

Vuoden 2024 apurahojen hakuaika on päättynyt.                                  

Tuemme tutkijoita, jotta heillä on mahdollisuus kehittyä ja hyödyntää osaamistaan reumatautien tutkimukseen – potilaiden parhaaksi.