Reumataudit ja -tutkimus

Mitä reumataudit ovat?

Reumatauteja on useita, ja niitä ryhmitellään monin eri tavoin. Perinteinen tapa on jakaa taudit tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin sekä systeemisiin reumasairauksiin. Reumatauteja tutkii reumatologi yhteistyössä usean muun erikoisalan lääkärin kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluvat

 • nivelreuma
 • spondylartropatia eli selkärankareuma sukulaistauteineen
 • psoriaasiartriitti eli nivelpsoriaasi
 • kihti ja muut kideartriitit
 • nivelrikko
 • fibromyalgia ja muut pehmytkudossairaudet
 • lastenreuma sekä
 • monet selän ongelmat, kuten rappeumasairaudet.

Systeemiset reumasairaudet

Systeemisten reumasairauksien ryhmään kuuluvat

 • systeeminen lupus eli SLE
 • Sjögrenin oireyhtymä
 • systeeminen skleroosi eli skleroderma
 • myosiitit eli tulehdukselliset lihassairaudet
 • vaskuliitit eli verisuonitulehdukset sekä
 • polymyalgia rheumatica eli lihasreuma.

Tutkimuksella selvitetään tautien syytä, diagnostiikkaa ja hoitoa

Perustutkimus selvittää reumatautien syitä ja tautimekanismeja, eli miten tauti kehittyy sen varhaisista vaiheista täyteen tautiin.

Kliininen tutkimus pyrkii edistämään varhaista diagnostiikkaa. Taudin toteaminen mahdollisimman alkuvaiheessa nostaa hoitotulosten toimivuuden todennäköisyyttä. Diagnostiikan parantamiseksi kuvantamismenetelmien tutkimukseen panostetaan.

Biomarkkeritutkimus tähtää mahdollisimman yksilölliseen hoitoon tutkimalla verta ja muita kudoksia ja siten määrittelemällä tauti mahdollisimman tarkasti. Geenitutkimusta ei vielä juurikaan tehdä, mutta sen arvo voi tulevaisuudessa kasvaa.

Hoitotutkimuksessa etsitään mahdollisimman tehokasta, mutta kuitenkin turvallista hoitoa. Tärkeintä on saada potilas hoitoon mahdollisimman varhain, jotta tauti saadaan sammutettua sen vasta alkaessa. Haasteena on tautien kroonisuus, mikä pidentää tutkimusten kestoa. Hoidossa arvioidaan taudin kulkua sekä lääkityksen tehoa, eli lääkevastetta. Lääketutkimuksen avulla pyritään löytämään uusia lääkkeitä.

Tutkimus edistää potilaiden parantumista ja hyvinvointia merkittävästi

Tieteellisellä tutkimuksella on reumatautien kokonaiskuvassa valtava vaikutus. Tutkimuksen myötä vaikeavammaisuus ja invalidisoituminen on harvinaista ja nivelet säilyvät paremmin. Reumaleikkausten määrä on myös vähentynyt nopean lääkekehityksen vuoksi. Positiivinen vaikutus sairastuneen ihmisen toimintakykyyn on merkittävä.

Paljon on vielä tehtävää. Tutkimuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on saavuttaa yksilöllinen hoito. Varmemmin oikeanlaisen hoidon aloittaminen kullekin potilaalle sopivalla tavalla taudin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on päämäärä, johon pyritään.