Säätiön tarkoitus

Reumatautien tutkimussäätiön (RTTS) tarkoituksena on reumatautien tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi tutkimussäätiö suunnittelee, harjoittaa, järjestää ja tukee reumatautien tieteellistä tutkimusta eri tavoin, kuten apurahojen kautta. Nuorelle tutkijalle apurahalla on suuri merkitys.

Myönnetty apuraha on usein se kynnysraha, joka mahdollistaa tutkimustyön aloittamisen tai loppuun saattamisen.

Historia ulottuu reumasairaalaan

Reumatautien tutkimussäätiön historia ulottuu vuoteen 1946, jolloin Heinolaan perustettiin koko maata palveleva reumasairaala. Aluksi sairaalan tehtävä oli sodissa saadun reuman hoito ja reumainvalidien kuntoutus. Professori Veikko Laineen johdolla sairaalasta kehittyi nopeasti kaikenlaisten reuma- ja tukielinsairauksien hoito- ja kuntoutussairaala. Sairaalassa tutkittiin myös alusta lähtien reumasairauksien syitä, kehitettiin hoitomuotoja ja koulutettiin reumalääkäreitä. Aina 1900-luvun loppuun asti Heinolan sairaala oli tärkeä vaikean reuman, erityisesti lasten reuman, hoitopaikka, jonne lähetettiin potilaita ympäri Suomea.

Vuonna 1974 Heinolan reumasairaalan toimesta perustettiin siitä erillinen Reumatautien tutkimussäätiö tukemaan reumatautien tutkimusta ja väitöskirjatyötä aluksi lähinnä Heinolan reumasairaalassa. Reumasäätiö sijoitti tarvittavan alkupääoman, ja tutkimussäätiö sai lisää pääomaa sekä professori Veikko Laineen että Kauko Vainion merkkipäivien yhteydessä suoritetuista keräyksistä. Tämän jälkeen säätiön varallisuutta ovat kerryttäneet testamenttilahjoitukset, usein entisiltä Heinolan potilailta.

Tutkimussäätiön toiminta laajenee

Reuman hoito alkoi kehittyä uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen ansiosta, ja sairaalahoidon tarve alkoi vähentyä. Tämä kehitys muutti Heinolan reumasairaalan roolin sekä sairauden hoidossa että kuntoutuksessa pienemmäksi, mikä vaikutti myös sairaalassa tehtävään tieteellisen tutkimuksen määrään. Tutkimussäätiö ei tästä syystä juurikaan enää jakanut apurahoja viimeisinä vuosina ennen Heinolan sairaalan lakkauttamista vuonna 2010. Nykyään suurin osa reumasairauksista pystytään hoitamaan lähellä potilasta, ja vain vaikeimmat tapaukset hoidetaan yliopistollisiin keskussairaaloihin perustetuilla reumaosastoilla.

Reuma ei ole sairautena kadonnut minnekään, ja uusia hoitomuotoja tarvitaan edelleen. Reumatautien tutkimussäätiö laajensi toimintansa koko maahan heti Heinolan sairaalan lopettamisen jälkeen ja on keskittynyt tukemaan erityisesti nuoria tutkijoita. Apurahoja on myönnetty vuosittain väitöskirjojen viimeistelyyn, tutkimusprojektien aloittamiseen sekä seminaarimatkoihin. Myönnetty apuraha on usein se kynnysraha, joka mahdollistaa tutkimustyön aloittamisen tai loppuun saattamisen.

Säätiö on jakanut vuosien 2011–2023 aikana apurahoina 260 000 euroa yhteensä 85 apurahan hakijalle.

Reumatautien tutkimussäätiön hallitus

Säätiön (ruotsiksi Stiftelsen för forskning i reumatiska sjukdomar ja englanniksi Foundation for Research in Rheumatic Disorders) hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Varkila, LKT, MBA, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri.

Muut hallituksen jäsenet ovat:

  • Arto Jurttila, KTM
  • Mikko Palomäki, VT
  • Tom Pettersson, LKT, professori h.c.
  • Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti, MBA